СИГНАЛИ ЗА ВиК АВАРИИ.

МОЖЕТЕ ДА ВПИСВАТЕ УЛИЦИТЕ НА КОИТО ИМА АВАРИИ И ЩЕ СЕ ЗАПИШАТ В БАЗА ДАННИ КОЯТО ЩЕ СЕ ПРАЩА НА ВиК.